Deze website is voor alle leden en donateurs van de Vereniging ‘Contact Oud en actief dienende Mariniers’ afdeling Utrecht. Ben je nog geen lid, maar wel oud Marinier? Dan hopen wij toch dat je jezelf binnenkort aanmeld bij onze vereniging. Voor het geld hoef je het niet te laten..

Voor 24,- per jaar ben je al lid van onze vereniging. Aanmelden kan via COM Nederland https://contactoudmariniers.com/

Wat zijn zoal de activiteiten ?

De koffieochtenden , de inloopavonden in de VBHKaz, de jaarlijks Reünie van de Vereniging ‘Contact Oud Mariniers’, omgeven door Sport en Spel, onze jaarlijks viering Korpsverjaardag, de Korpsverjaardag te Rotterdam, aanwezig zijn bij de div. herdenkingen, 5 mei viering Wageningen, veteranendagen etc.

Bij genoeg belangstelling: ‘reisjes’ naar b.v. Texel, de Taptoe, Bronbeek, het Liberty Park te Overloon, bezoek aan de Oude Rijkswerf te Den Helder, etc. of vertel ons eens wat leuk zou zijn om te doen.

Als je bent lid van de afdeling Utrecht, wil je dan zo vriendelijk zijn om veranderingen door te geven. Verhuizing, ander email adres, zodat we u kunnen blijven informeren.

Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of ideeën voor de website dan horen wij dat graag.

Stuur je reactie dan naar de webmaster :   g-krijger@kpnmail.nl

Laatste nieuws

16 februari 2019

Veteranendag 2019

Hoe aanmelden:
Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld zijn het decor voor deze dag.  De Nederlandse Veteranendag de dag waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen uitdrukt.

In 2019 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats op zaterdag 29 juni. Meer over de Nederlandse Veteranendag en het programma is te lezen op de website. Ben je veteraan  of postactief en wil je meelopen in het Defilé op de Nederlandse Veteranendag? Lees hier hoe je hiervoor kunt aanmelden.

Bron: website Nederlandse Veteranendag / Checkpoint

7 februari 2019

Bezoek aan VBHKAZ

Ministerie van Defensie
Locatie
Doorn – Braam Houckgeestkaz
Oude Arnhemse Bovenweg 1 D
Doorn
Contactpersoon
AOOMARNALG C.W. van der Put / SMJRMARNALG M. van Veen
Kazerneadjudant / Ooff van Politie

T              0343471605

M             +31651238939

CW.vd.Put@mindef.nl / M.v.Veen@mindef.nl


Datum   25 januari 2019

Betreft    Contact punten oudgedienden VBHKAZ 2019


Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen jaar zijn er veel verzoeken geweest van oudgedienden om een bezoek te brengen aan de VBHKAZ.

Ondanks de primaire werkzaamheden hebben wij hier als kazerne staf invulling aan kunnen geven.
Voor 2019 willen wij hier een andere invulling aangeven.

In onderstaande een uiteenzetting hoe wij dit voor de toekomst zullen gaan aanlopen:

In 2019 willen wij als kazerne de bezoeken met een reünie gehalte terugbrengen naar drie contactpunten op jaarbasis.

Deze zijn:

 • woe 27 maart
 • woe 3 juli
 • woe 16 oktobere zijn:

Voor deze dagen hebben wij gekeken naar de hoeveelheid aanvragen van de afgelopen jaar.

Wat betekend dit:

 • een maximum van 50 personen per contactpunt.
  – “vol is vol”
 • Aanmelden bij de kazerne adjudant en Off van Politie.
  CW.vd.Put@mindef.nl
  M.v.Veen@mindef.nl
 • In deze mail / verzoek de namenlijst toevoegen.
  – dit geeft geen garantie tot deelnamen op gewenste datum.
  – de verzoeker ontvangt bevestiging omtrent deelname of alternatief.
 • Aanleveren uiterlijk 3 weken voor bovengenoemde data.

Het programma / dagindeling voor deze dag

 • 09:45-10:00       ontvangst met koffie in congreszaal (oude filmzaal)
 • 10:00-10:20       kleine presentatie mbt huidige Korps Mariniers
 • 10:30-11:30       loopje over het terrein
 • 11:30-13:00       nasi hap eten
 • 13:00-14:30       aperitief in de Longroom
 • 14:30                 terrein verlatenKostenplaatje / andere punten van aandacht voor deze dag:
 • Lunch en versnaperingen zijn voor eigen rekening en kunnen met pin / contanten voldaan worden.
 • Geldig legitimatie bij toegang tot kazerne terrein kunnen overhandigen.

Met vriendelijke groet,

Kazerneadjudant / Ooff van Politie

AOOMARNALG C.W. van der Put / SMJRMARNALG M. van Veen

 

6 februari 2019

In memoriam

Overledene afdeling Utrecht in het jaar 2019

 

 

Naam

datum

leeftijd

Zaal. A (Nol)
23 januari
79
Toet J (Joop)
25 januari
90
Van Ooijen H.A
Vogel Johannes.Gijsbertus
16 februari
87

 

 

 

Dat zij mogen rusten in vrede.

6 februari 2019

Nieuwsbrief

Print versie

Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief augustus 2018

Nieuwsbrief januari 2019 + agenda ALV


Van de voorzitter.                                                                                                           januari 2019

Het bestuur van COM afdeling Utrecht wenst u een voorspoedig, gezond en sportief 2019. In het komende jaar gaan we er samen weer een mooi verenigingsjaar van maken met inloopavonden, de jaarlijks terugkerende wandeldag over de Utrechtse Heuvelrug, de reünie omgeven door sport en spel en andere activiteiten. Ik hoop op een goede opkomst bij deze activiteiten. De vernieuwde COM website geeft u naast de publicaties in Houwe Zo informatie over tal van activiteiten zowel binnen onze afdeling als landelijk.

Statuten.

Zoals u bekend, is het dagelijks bestuur in een vergevorderd stadium met het opstellen van de nieuwe statuten om zo te komen tot een toekomstbestendige vereniging. De concept statuten zijn gepubliceerd en aan u voorgelegd ter becommentariëring. Hierop hebben enkele leden gereageerd. Deze reacties samen met die uit de andere afdelingen worden nu door de notaris verwerkt en in de komende weken zullen de aangepaste statuten worden voorgelegd aan de RVA ter accordering.

RVA.

Onze afdeling is op dit moment ondervertegenwoordigd door het vertrek eind 2017 van dhr. Mark Duindam , vanwege het ontbreken van tijd naast zijn drukke baan was dit niet meer te combineren. En nu ook helaas dhr. Menno Roelofsen te kennen heeft geeft gegeven vanwege privé omstandigheden zijn RVA lidmaatschap na de ALV op te moeten te geven, blijft als enige RVA lid dhr. Daniël Kortland de leden van onze afdeling vertegenwoordigen bij het algemeen bestuur. In de (komende) nieuwe statuten zie art.13. is er echter geen sprake meer van de RVA maar van vertegenwoordiger(s) in de Ledenraad. Onze afdeling mag gezien het aantal leden worden vertegenwoordigd door de voorzitter van het afdelingsbestuur , dan wel zijn plaatsvervanger en twee extra vertegenwoordigers van de afdeling. Vooruitlopend dan ook de uitvraag;

Zijn er leden van onze afdeling die zitting willen nemen in de nieuw te vormen Ledenraad. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris dhr. Gerard Bosma mob. 0652554379 , e-mail comutrecht@gmail.com

 Feestavond.

Op zaterdag 17 oktober j.l. hebben we de feestavond gehouden in restautant Darthuizen te Leersum.

We hadden ruim van tevoren diverse opties bekeken en offerten aangevraagd zoals de Bernhard Kazerne in Amersfoort. de Weistaar, Darthuizen en nog een paar andere.

Na veel wikken en wegen is besloten voor Darthuizen, gezien de goede maaltijd en de vriendelijkheid. De Weistaar viel af i.v.m. de moeilijk te bereiken locatie.

Gezien de verwachte opkomst van 75 personen was Darthuizen een goede locatie.

Achteraf gezien waren er meer aanmeldingen en kwamen er meer gasten zodat het wel erg vol was, maar zeker toch gezellig.

Na binnen komst kreeg men koffie\thee met een dikke plak cake. Rond 5 uur opende Cees Mudde de bijeenkomst en keek terug op de dingen die het jaar waren georganiseerd. Na de opening werd oud marinier Jan van Hout met een speld en oorkonde 50 jaar lid COM beloond .

De band “ Love Shack” was ook weer aanwezig en heeft de avond weer prima muzikaal verzorgd. Na enkele drankjes was het tijd voor het buffet en daar werd door iedereen zeker van genoten. Ook was er weer een verloting met mooie prijzen. De avond werd rond half 11 afgesloten. We mogen terug kijken op een geslaagde avond, ondanks de volle zaal.

We hebben het geheel natuurlijk geevalueerd, en zullen verder nadenken over de locatie en vorm van de jaarlijkse feestavond 2019

 

 

 Remembrance Sunday.

Zoals elk jaar werd er in Utrecht stil gestaan bij het eine van de 1e wereld oorlog 11 november 1918. De opkomst van oud mariniers en andere legeronderdelen was goed. Het geheel stond onder leiding van Cees Mudde, was Dick Zijlstra commandant erewacht, Arend Jansen van Jorksveld nam het dodenappel af. Al met al een waardige bijeenkomst waarbij de Commissaris van de Koning , Burgemeester van Utrecht en overige verenigingen aanwezig waren. Na de ceremonie, de kransleggingen en overdenkingen , werden er nog bloemen geplaatst bij het Korea monument ( 1950-1953) ter nagedachtenis van de 5 omgekomen Utrechtse militairen.

Herdenking Indie monument.

Op zaterdag 15 december heeft de jaarlijkse herdenking INDIË MONUMENT UTRECHT plaats gevonden. Herdenking van de 52 omgekomen Utrechtse mannen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 – 1962.

Na toch diverse oproepen per e-mail was de opkomst deze keer teleurstellend laag. Normaal zijn besuursleden van COM Utrecht aanwezig, maar door diverse redenen, ( werk, andere COM-verplichtingen ed ) was het bestuur helaas verhinderd. Wel was ons trouwe actieve lid Hennie van Benthem namens COM Utrecht aanwezig. Er zijn zaken die onverwacht ook onze aandacht vragen en niet te plannen zijn. We hopen dat we dit jaar wel met een respectabel aantal oud- mariniers deze herdenking kunnen bijwonen om een erewacht te vormen. Het is natuurlijk niet alleen een bestuursaangelegenheid om bij de herdenkingen in het algemeen present te zijn. Het is ook aan u als lid van het COM Utrecht om indien mogelijk gehoor te geven aan onze oproepen voor het vormen van een erewacht.

Inloopavonden VBHkaz.

De data voor 2019 zijn 19 februari , 23 april incl ALV, 17 september en 19 november.

Bent u van plan om naar een van de avonden te komen, geeft u zich dan 7 dagen voor de geplande datum op bij Arend Jansen van Jorksveld email erna@kabelfoon.nl 0617850519 . NIET TIJDIG OPGEVEN IS GEEN TOEGANG TOT DE KAZERNE ! Dit i.v.m. het aangescherpte veiligheidsniveau. Bij vragen, bel even met Arend. Geeft u ook even aan als u wilt blijven slapen, dan kan Arend informatie verstrekken hoe dit zelf te regelen.

Jaarvergadering: ALV.

Op 23 april zullen we de jaarvergadering houden in de VBHKaz. Normaal zou de ALV in de maand maart plaats vinden maar er is besloten i.v.m. de wijzigingen van de statuten het een maand op te schuiven. Het is niet zo dat er in de ALV van 23 april nog wijzigingen kunnen worden ingebracht. Daar heeft een ieder gelegenheid voor gehad.

 

Saamhorigheid – Kameraadschap – Staan voor elkaar – Binding.

Ik wil er u nogmaals op wijzen dat we er zijn voor alle oud- en actief dienende mariniers binnen onze afdeling en dus ook voor degenen die niet meer in staat zijn om aan activiteiten deel te nemen. We proberen een ieder actief te betrekken, maar als u in uw omgeving weet dat er sobats zijn die door ziekte zijn geveld of op andere wijze niet in staat zijn het contact te onderhouden meldt dit dan aan de coördinator van de “Commissie Lief en Leed” of aan één van de contactpersonen, of aan het bestuur afd Utrecht.

Dodenherdenking Utrecht.

Ook dit jaar zal de afdeling Utrecht de 50 mannen herdenken die hun leven gaven in de WO II voor onze vrijheid. De plechtigheid zal plaats vinden op 4 mei op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht. We hopen op een goede opkomst zodat we een waardig eerbetoon kunnen brengen samen met de Bond van Wapenbroeders. U kunt zich hiervoor opgeven bij Gert Krijger e.mail : g-krijger@kpnmail.nl 06 42363804 Na 19:00 uur.

Bevrijdingsdefilé Wageningen.

Op 5 mei lopen we weer met een groot detachement in Wageningen, waarvoor u zich bij Dick van Noordenne dient op te geven, e-mail: drukkerij@ziggo.nl . Meer bijzonderheden vindt u in de Houwe Zo van januari 2019 bladz. 24. Opgeven uiterlijk binnen 3 weken na uitgifte Houwe Zo.

Website.

Onze nieuwsbrieven en verslagen en foto’s kunt u natuurlijk ook terugzien op onze huidige website en per januari 2019 op de vernieuwde website utrecht.contactoudmariniers.com.

Daar kunt u natuurlijk ook zien als er datums zijn veranderd of activiteiten zijn toegevoegd die niet zijn opgenomen in deze nieuwsbrief. Daarom is het raadzaam om deze website regelmatig te raadplegen.

De website van het landelijk COM is inmiddels ook aangepast contactoudmariniers.com en de moeite waard deze eens te bezoeken. Het dan ook de bedoeling dat alle websites contact oud en actiefdienende mariniers dezelfde huisstijl krijgen. De oude web site www.comutrecht.nl zal komen te vervallen.

 Vacatures:

Naast de uitvraag voor 2 leden om zitting te nemen in de ledenraad is er binnen het bestuur COM Utrecht ook behoefte aan een entousiaste bestuurslid algemeen. Voorheen was de functie algemene ondersteuning / webmaster samengevoegd. Wij als bestuur COM-Utrecht willen de functies loskoppelen omdat de webmaster ook de nieuwsbrief verzorgd.

Daarnaast is het ook goed dat er een nieuw bestuurslid bij komt. Nieuwe inbreng, nieuw inzichten.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal eind september verschijnen. Ik hoop u te mogen begroeten bij één van onze activiteiten in de komende maanden, want u bent toch niet alleen lid geworden om de Houwe Zo te ontvangen? Houdt verder ook de website in de gaten.

 Agenda in kort

Dinsdag 19 februari Aanvang 19:00 uur  ” inloop avond ” in het onderofficiersverblijf “De Goudenbal” op de  VBHKAZ Doorn. Opgeven via Arend is verplicht.
Zondag 28 april Aanvang 10:00 uur Wandelen; 15 of 25 km. De wandeltocht zal gaan over de Utrechtse Heuvelrug. Inschrijving is voor COM leden, familie en vrienden. Opgave voor deelname bij Cees Mudde, e-mail c.mudde@ziggo.nl
4 mei Aanvang 11:00 uur

 

Herdenkingsbijeenkomst 2e wereldoorlog op het Eekhof St. Barbara, RK Begraafplaats Sint Barbara, Prinsesselaan 2. Verzamelen 10:30.
5 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen. Opgeven bij Dick van Noordenne. Zie Houwe Zo januari 2019 bladz 24
Dinsdag 23 april Zaal open 19.00 uur Algemenededenvergadering en ” inloop avond ” in het onderofficiersverblijf “De Goudenbal” op de  VBHKAZ Doorn. Opgeven via Arend is verplicht.
Zaterdag 15 juni Zaterdag 15 juni vind de jaarlijkse Reünie Omgeven met Sport en Spel weer plaats. Dit jaar vernieuwd met nog meer reünie gehalte en een aantal vernieuwende sporten en spellen.
zaterdag  29  juni Op zaterdag 29 juni wordt voor de 14e keer de Veteranendag in Den Haag georganiseerd.

UITNODIGING

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

Het bestuur COM van de afdeling Utrecht nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering welke gehouden zal worden op

Dinsdag 23 april 2019

aanvang 19.30 uur

zaal open 19.00 uur

Locatie: Van Braam Houckgeestkazerne Mariniersweg 7 te Doorn

Agenda

 1. Opening en herdenking overledenen door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Jaarverslag. Ligt voor de vergadering gereed of u kunt deze u opvragen vanaf 01 april tot 17 april bij de secretaris via comutrecht@gmail.com
 5. Notulen Algemene ledenvergadering van 22 april 2018. (inzage hetzelfde als jaarverslag)
 6. Financieel verslag 2018. ( ligt voor aanvang vergadering gereed )
 7. Verslag kascontrole commissie.
 8. Begroting 2018. ( ligt voor aanvang vergadering gereed )
 9. Oproep voor extra bestuurslid:  functie algemene zaken is vacant ( opgegeven heeft zich …..)
 10. Ledenraad; deze komt in de plaats van de RvA. Hiervoor mogen wij 2 leden afvaardigen, opgegeven hebben zich …
 11. Kascontrole commissie nieuw lid  (aftredend is ……., opgegeven heeft zich….)
 12. Wat verder ter tafel komt.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting door de voorzitter

N.B.

Afhankelijk van het verloop van de vergadering zal er tussentijds een pauze worden ingelast.

Indien u punten heeft die meer aandacht genieten, dan kunt u die (liefst tenminste 48 uur van te voren) opgeven bij onze secretaris via comutrecht@gmail.com . Op de avond zelf kunt u dit eventueel ook nog inbrengen bij punt 2 van de agenda.

De rondvraag is alleen bedoeld om vragen te stellen, die door het bestuur kunnen worden beantwoord en waarover niet door de ledenvergadering wordt gediscussieerd.

Gegadigden voor de bestuursfuncties  kunnen door de ledenvergadering worden voorgedragen (door tenminste een tiende van het aantal stemgerechtigde leden) tot uiterlijk 48 uur voor het begin van de ledenvergadering bij de secretaris via comutrecht@gmail.com

Voor de functie van Ledenraadslid kan men zich zowel van tevoren ( via  comutrecht@gmail.com ) als tijdens punt 10 van de vergadering opgeven.

Voor de functie van reserve lid kascommissie kan men zich zowel van te voren als bij de behandeling van punt 10 van de agenda opgeven.

Na afloop van de vergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje/hapje in de Gouden Bal,

U krijgt van de penningmeester een bonnetje voor een gratis drankje. Indien u hierna nog meer wilt drinken kunt u bonnen kopen in de Gouden Bal a €1,00/stuk. Deze zijn na afloop inwisselbaar.

 

Overig nieuws