Deze website is voor alle leden en donateurs van de Vereniging ‘Contact Oud en actief dienende Mariniers’ afdeling Utrecht. Ben je nog geen lid, maar wel oud Marinier? Dan hopen wij toch dat je jezelf binnenkort aanmeld bij onze vereniging. Voor het geld hoef je het niet te laten..

Voor 24,- per jaar ben je al lid van onze vereniging. Aanmelden kan via COM Nederland https://contactoudmariniers.com/

Wat zijn zoal de activiteiten ?

De koffieochtenden , de inloopavonden in de VBHKaz, de jaarlijks Reünie van de Vereniging ‘Contact Oud Mariniers’, omgeven door Sport en Spel, onze jaarlijks viering Korpsverjaardag, de Korpsverjaardag te Rotterdam, aanwezig zijn bij de div. herdenkingen, 5 mei viering Wageningen, veteranendagen etc.

Bij genoeg belangstelling: ‘reisjes’ naar b.v. Texel, de Taptoe, Bronbeek, het Liberty Park te Overloon, bezoek aan de Oude Rijkswerf te Den Helder, etc. of vertel ons eens wat leuk zou zijn om te doen.

Als je bent lid van de afdeling Utrecht, wil je dan zo vriendelijk zijn om veranderingen door te geven. Verhuizing, ander email adres, zodat we u kunnen blijven informeren.

Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of ideeën voor de website dan horen wij dat graag.

Stuur je reactie dan naar de webmaster :   g-krijger@kpnmail.nl

Laatste nieuws

12 oktober 2018

Inloopavond

Onderofficiersverblijf “De Goudenbal” op de  VBHKAZ Doorn.

Om toegang te krijgen tot de VBHKaz moet u 2 dagen voor de avond, zich opgeven zonder uitzonderingen bij Arend  Erna@kabelfoon.nl . De wacht moet een lijst met namen hebben en alleen als u op de lijst staat en na controle van uw ID zal u toegang worden verleend.

Eigen bijdrage inloopavond.

 Voorheen betaalde iedereen 5,- in de pot voor drankjes tijdens de inloopavond.  Doordat er enkele denken gratis te kunnen drinken zal de bijdrage 7.50 moeten worden.

                 Jammer natuurlijk

 Na overleg met LTZ2OC(LD) H.Rouwit HLD op de VBHKAZ is besloten dat de COM leden die op de inloop avonden komen, kopen bij aankomst munten á  1,00 euro het stuk. Als die munten op die avond over zijn, worden deze weer terug gekocht voor 1,00 euro het stuk.

De munten zijn alleen geldig bij de inloop avonden in de Gouden Bal. Dus je kan ze niet opsparen en bijvoorbeeld gebruiken bij de COM sportdag. COM leden betalen 1 munt per persoon voor het bittergarnituur die op deze avond wordt geserveerd.

 Aldus besloten 11 april 2018       Namens het bestuur COM Utrecht

wij hopen u daar te ontmoeten.

Dus meld u aan bij Arend en als je wil blijven overnachten op een stretcher, dan zelf ,ook vooraf aanmelden bij de servicebalie.  servicebalie.VBHKaz@mindef.nl .

Neem een identificatie mee. Zelf een slaapzak en kussen meenemen. Geen pin automaat aanwezig.

 

9 oktober 2018

Statuten

 

STATUTEN CONTACT OUD- EN ACTIEF DIENENDE MARINIERS.

Herziening van de statuten van de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM)

Beste leden afdeling Utrecht                                    9 oktober 2018

Al enkele jaren denken we na over het toekomstbestendig maken van onze vereniging. In de jaren 2016 en 2017 is de werkgroep TOECOM aan de slag geweest en deze werkgroep heeft een rapport opgeleverd. Dat rapport is behandeld in de vergadering van de Raad van Afgevaardigden van 9 november 2017. De Raad van Afgevaardigden onderschreef het rapport unaniem!  Vervolgens is het Dagelijks Bestuur aan de slag gegaan om een statutenwijziging voor te bereiden. Tijdens dat traject is ook afstemming gezocht met een notaris om te bereiken dat het uiteindelijke product ook ‘notarisproof’ is. Thans zijn we zo ver!

Heden zijn de statuten beschikbaar voor al onze leden van het “Contact oud en actief dienende mariniers ” Er wordt U dringend verzocht deze statuten door te nemen en op of aanmerkingen voor 1 november toe te laten komen aan onze afdelingssecretaris in een email  of in een brief.  Reageren via deze site is niet mogelijk

De secretaris zal de op en aanmerkingen door zetten naar  het dagelijks bestuur COM Nederland.

Leden met email adres hebben de statuten reeds in de email-box.  Leden zonder email – PC krijgen de statuten per post

 G.M.W.(Gerhard) Bosma

Secretaris COM afd.Utrecht

email : comutrecht@gmail.com

p/a Rijsenburgselaan 49

3972 EH Driebergen

 

 

 

 

Overig nieuws