Our Blog

08 janServicepunt van start Vrijwilligers gezocht.


De marinieriersassociatie van organisaties gerelateerd aan het Korps mariniers komt steeds verder van de grond.
Een van de dingen die gestart is, is het inrichten van een SERVICEPUNT.

Op 10 december 2021 is deze geopend.

Het servicepunt heeft tot doel:

  • Aanspreekpunt te zijn voor alle mariniers en mariniersorganisatie voor oproepen, vragen af te handelen binnen 10 minuten of door te zetten naar de juiste instantie(s) voor afhandeling.
  • Informatie te verstrekken over wat er binnen de mariniersgemeenschap leeft aan iedereen die daar om vraagt.

Het servicepunt wordt fysiek gehuisvest op de VGKAZ in Rotterdam.
Als het servicepunt operationeel is, dan is het 5 dagen per week open. De eerste periode van 09.00 tot 12.00 uur.

Om het servicepunt voor alle (oud-) mariniers succesvol te laten zijn is het nodig dat het bemenst wordt. Daarvoor zijn een aantal vrijwilligers nodig.

Voel je er wat voor om het servicepunt een succes te laten worden?
Meld je dan aan!!!

Servicepunt mariniersassociatie
Tel: 088 9563906
Mail: servicepunt@nlmariniersassociatie.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00 uur
Voor calamiteiten buiten deze uren tel: 06-54246760