Nieuwjaar bijeenkomst 15 januari

Op zondag 15 januari willen we met u 2023 inluiden en dit zal een  jaar kunnen worden met diverse activiteiten na de Coronapandemie  en willen we u weer uitnodigen voor een Nieuwjaarsborrel te Darthuizen te Leersum.

Om 11.00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en een lekkernij en daarna kunnen we genieten van een blauwe hap. Tot ongeveer 14.00 uur willen we gezellig bij elkaar zijn om het nieuwe jaar in te luiden.

U mag 1 introducé meenemen en als bestuur zijn wij er in geslaagd om u dit arrangement dit jaar voor een aantrekkelijke prijs aan te bieden van € 20,- PP.

De overige consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deze activiteit kunt u zich tot uiterlijk 6 januari opgeven bij onze penningmeester onder overmaking van €  20,- pp op rekeningnummer IBAN: NL93 INGB 0001 3374 31 t.n.v COM Utrecht o.v.v. uw lidnummer / Nieuwjaarsbijeenkomst.

AANMELDEN IS VERPLICHT  ook als u niet blijft eten.

Wij hopen op een grote opkomst om samen met u te toasten op dit nieuwe jaar.

NB Niet leden afdeling Utrecht betalen € 32,- PP