Stip op de Horizon                                                                        Leersum, 20 oktober 2021

Vandaag kwamen Eimert van de Griend en Derk Wisman van het Landelijk Bestuur een workshop begeleiden voor de leden van het COM-Utrecht. In het restaurant “Darthuizen” te Leersum werd in op een interactieve manier een aantal “stippen op de Horizon” geformuleerd waarna de aanwezigen hierop in groepjes met elkaar konden “bomen”. De groepjes konden vervolgens hun “stippen” verwoorden. Uit de diverse “stippen” kwamen bijvoorbeeld de items: Toegankelijk / Herkenbaar / Sociaal / Maatschappelijk. Het was een sessie waarbij tot nadenken werd opgeroepen en er werden enthousiaste voorbeelden genoemd. Uiteindelijk werd de avond afgesloten met een drankje. Van deze avond zal door Eimert en Derk een verslag worden gemaakt en met de bevindingen van de andere COM-afdelingen wordt er serieus een grote stap gezet om het COM voor de komende jaren weer een vereniging te maken waar men trots op kan zijn.

Stand van zaken 

Wat boeit en bindt de hedendaagse marinier?
Op 23 febuari is de aftrap gegeven voor een onderzoek in het kader van het Stip Op De Horizon traject. Vier studenten van de Hogeschool Utrecht gaan de komende maanden in het kader van hun bachelor studie een onderzoek uitvoeren waarbij de hoofdvraag ongeveer zal zijn: wat boeit en bindt de hedendaagse marinier? Het achterliggende doel is hoe het COM er voor gaat zorgen dat zij óók voor actief-dienende mariniers super aantrekkelijk wordt. Vicevoorzitter Derk Wisman heeft de studenten meegenomen om hen alvast wat beeld en geluid te geven bij het korps. ’s Morgens is een bezoek gebracht aan het mariniersmuseum met een uitstekende door het museum verzorgde rondleiding. In de middag is door de commandant van de VGKAZ luitenant-kolonel Vlasman een interessante ontvangst georganiseerd waar o.a. de korpswaarden zijn toegelicht en de traditiekamer is bezocht. De dag is afgesloten met een bezoek aan de commandant van het MOC luitenant-kolonel Van Dinteren. Het moge duidelijk zijn dat het onderzoek wordt gesteund en gefaciliteerd door de korpsleiding met wie uiteraard ook de resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld. We houden u op de hoogte!

Op de foto v.l.n.r. Viktor de Ruijter, Stefan Dukel, Ikrame Lemrini en Derk Wisman

Stand van zaken. maart 2023